ENLEB is een project waarin Vlaamse en Nederlandse partners samenwerken om burgers aan te zetten tot EnergieNeutraal LEvensloopbestendig Bouwen.


 

Ongeveer 55% van alle woningen in Nederland en 75% in België is particulier bezit. Aangezien woningeigenaren zelf beslissen wanneer en wat ze investeren in hun huis hebben ze een grote invloed op het al dan niet behalen van de CO2 emissiereductiedoelen voor 2020. Eigenaren moeten zich herkennen in verduurzamingsopties vooraleer ze investeren, en dit sluit helaas niet naadloos aan op het huidige aanbod van de bouwsector.

Energiedoelstellingen

In ‘ENLEB’ wil men de woningeigenaar en de bouwsector bij elkaar brengen zodat energie-efficiëntie, energieopwekking en innovatie een gezamenlijke doelstelling wordt. Slimme combinaties van bouwfysica, installatietechniek, duurzame energieopwekking en –opslag, samen met een aantrekkelijk financieel aanbod, dragen bij om de energiedoelstellingen in 2020 te halen. 

Demowoningen

In 11 wijken binnen de grensregio worden energie-efficiënte demowoningen opengesteld. In 5 demowoningen worden innovaties geïmplementeerd en tentoongesteld zodat woningeigenaren en bedrijven geïnspireerd en gesensibiliseerd worden.  Zo zal bijvoorbeeld 1 woning in Nederland en 1 wooneenheid in Vlaanderen voorzien worden van DC-technologie: in deze state-of-the-art woningen worden de nieuwste ontwikkelingen gedemonstreerd. Onderzoeksvragen liggen hier specifiek op het vlak van wetgeving en reglementering: is het mogelijk om sociale huurwoningen uitgerust met gelijkspanning te verhuren, en welke stappen dienen daarvoor gezet te worden? 

 

 

ENLEB-Menukaart

Daarnaast worden in 9 wijken (6 in Vlaanderen en 3 in Nederland met in totaal ruim 3700 adressen)  een quickScan van de behoeften en een analyse van de kracht en zwakte van de wijk gemaakt, om co-creatie tot een succes te maken. Deze quickScan bestaat onder andere uit een stedenbouwkundige analyse en energetisch profiel van elke wijk, een sterkte-zwakte analyse, een trendanalyse van de demografische ontwikkelingen en een inventarisatie van financiële ruimte in de wijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld op basis van interviews, huisbezoeken en statistische data. Zo ontstaat van elke wijk een profiel waarbij bepaalde aanpakken passen. Deze kennis wordt bewerkt en gebundeld in een ‘ENLEB Menukaart’. Daarnaast wordt de reeds beschikbare kennis van andere Interreg-projecten als Demi More en See2do! verwerkt.

Samenwerking

Het partnerschap telt 9 organisaties uit Nederland en Vlaanderen: Kamp C, Zonnige Kempen, Thomas More en UCLL aan Vlaamse zijde en Universiteit Maastricht, Hellas Rectifiers, coöperatie TIORC, Stichting Avans en TU Eindhoven. ENLEB heeft een totaal budget van 1,5 miljoen en ontvangt de helft daarvan als Europese steun. Het project is gestart op 1 juni 2017 en loopt tot 31 mei 2020.