Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)

De inrichting van de openbare ruimte is tegenwoordig aan allerlei veranderingen onderhevig. Zo worden traditionele volksbuurten gerenoveerd, gesloopt en geherstructureerd met onder andere het doel sociale structuren die criminaliteit en gevoelens van onveiligheid teweeg brengen, zoveel mogelijk te verminderen. Tegelijkertijd ontstaan ook compleet nieuwe woonbuurten die langzamerhand het straatbeeld tekenen van de talloze nieuwbouwwijken.

Woonbuurten; oud- en nieuwbouw

Criminaliteitsproblemen van traditionele woonbuurten vragen om oplossingen die mede gelegen zijn in de fysieke inrichting. In nieuwbouwwijken -en zelfs nog te bouwen woonbuurten- wordt geanticipeerd op criminaliteitspreventie en (sociale) veiligheidsvergroting door kritisch te kijken naar de stedenbouwkundige inrichting. CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) is een theoretische benadering die hier concrete handvatten voor geeft.

Het onderzoek  

Het Expertisecentrum Veiligheid voert regelmatig CPTED-analyses uit in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de provincie. Woonbuurten zijn geanalyseerd aan de hand van 5 CPTED-principes:

  • de aanwezigheid van ‘sociale ogen’/sociale setting
  • de mate van zichtbaarheid/natuurlijke surveillance
  • de mate van betrokkenheid/markering en territorialiteit definiëring
  • de attractiviteit/imago van de woonbuurt
  • mate van toegankelijkheid en de aanwezigheid van eventuele vluchtwegen
     

Het Expertisecentrum Veiligheid bekijkt nu of ze de kennis van CPTED op een bredere manier beschikbaar kan stellen aan andere organisaties.