Afgerond

Cirrus was een gezamenlijk project van de Hogeschool Brabant (Avans Hogeschool), het programma DTO-KOV en de HBO-raad. Het doel was om duurzame ontwikkeling te integreren in het hoger onderwijs. In alle opleidingen en op alle niveaus.

Cirrus vervulde een pioniers- en demonstratiefunctie voor het hoger onderwijs in heel Nederland. Het project is inmiddels beëindigd.

Achtergronden en noodzaak

Overheid en bedrijfsleven weten dat ze onherroepelijk de kant op moeten van duurzaamheid: zuinig energiegebruik, spaarzaam gebruik van grondstoffen en zo min mogelijk belasting van het milieu. Meer doen met minder is een eis van onze huidige maatschappij. Duurzaam betekent ook: nieuwe producten, nieuwe productieprocessen en nieuwe vormen van energie- en grondstoffengebruik. Duurzaam doen vereist duurzaam denken, maar ook een andere toepassing van bestaande kennis. Overheid en bedrijfsleven richten zich daarom in eerste instantie op het technisch hbo. Daar worden immers de mensen opgeleid die morgen onze productieprocessen ontwikkelen en aansturen.

Activiteiten en werkzaamheden

• Scholing van docenten van alle ingenieursopleidingen op het terrein van duurzame technologie.
• Ontwikkeling van onderwijsmateriaal. Materiaal om op een multidisciplinaire en geïntegreerde manier in de curricula in te brengen.
• Het stimuleren en begeleiden van stages en afstudeerprojecten op het gebied van duurzaamheid.
• Het verduurzamen van de bedrijfsvoering van de hogescholen.
• Overdracht van kennis en ervaring naar het overig technisch hoger onderwijs.
• Ontwikkelen van criteria en instrumenten voor het meten van duurzaamheid in onderwijs.

Partners

Leden van het curatorium:

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging / DTO-KOV / NCDO / Milieudefensie / NedCar / Packaging Matters / Essent Groep / PRC Bouwcentrum / Provincie Noord-Brabant / Rockwool Benelux Holding / Perfetti van Melle / Xerox Nederland (nu Flextronics Venray).

Overige partners:

CREM / ECN / Energie 2050 / Gemeente Tilburg / Intron / Jules Goossens / Ministerie van Economische zaken / Nationaal DuBoCentrum / Pré / ProTerra / Shell Solar / SME Milieuadviseurs / Syntens W/M-Brabant / Vernieuwingsfonds HBO / Van Swaay Hout.

Informatie

Publicaties en het eindrapport zijn te vinden via de HBO-Kennisbank. Neem contact met ons op voor meer informatie.