Afgerond

Grondstoffen krijgen in de economie steeds meer aandacht. Door de toenemende welvaart wereldwijd en de economische groei die daarvoor nodig is, neemt de behoefte aan grondstoffen toe.

Alles wat we gebruiken vraagt grondstoffen. Zoals huizen, kleding, auto’s, elektronica en voedsel. Veel daarvan wordt schaars. Deels omdat de vraag sneller stijgt dan geleverd kan worden, maar deels ook omdat de bronnen van specifieke materialen uitgeput raken en nieuwe bronnen niet of maar heel moeilijk beschikbaar zijn. Dat kan problemen bij de productie opleveren maar zeker lopen de kosten op. Omdat door schaarste, materialen vanzelfsprekend veel duurder worden.

Schaarse grondstoffen

Effectiever omgaan met onze schaarse grondstoffen noemen we circulaire economie. Daarbij gaat het om hergebruik van grondstoffen, maar ook om minder gebruik van materialen. We besparen dan op energie bij de productie, transport en het gebruik. Door afgedankte producten weer goed in te zamelen, voorkomen we vervuiling die bij storten of verbranden kan optreden. En door te besparen op gebruik van duur nieuw materiaal kan de productie goedkoper en voorkomen we problemen bij de winning. Al die effecten samen zijn uiteindelijk ook goed voor de economie en welvaart. Door lagere kosten, nieuwe banen en voorkomen van schade aan mens en milieu. 

Voor duurzaam ondernemen is dan de uitdaging dit sterk ‘Planet’ georiënteerde vraagstuk goed aan te pakken. Het vraagt om een andere organisatie van het productieproces. Anders ontwerpen van producten. Anders organiseren hoe producten worden gebruikt. Kortom nieuwe business modellen en andere bedrijfsorganisatiemodellen.

Activiteiten

Het lectoraat duurzame bedrijfsvoering verricht samen met bedrijven en studenten onderzoek naar circulaire economie. Hieronder een overzicht van deze activiteiten.

  • Kennis verspreiden en toepasbaar maken voor het onderwijs en voor specifiek MKB bedrijven. Het lectoraat organiseerde een MiddagSymposium rondom het thema Circulaire economie: vraagt procesveranderingen.
  • Samenwerking met het Centre of Expertise Biobased Economie. Biobased processen en producten kunnen in een circulaire economie een belangrijke bijdrage leveren.
  • Herbenutting huishoudelijk afval. Het lectoraat bekijkt samen met gemeenten naar mogelijkheden om huishoudelijk afval anders in te zamelen, zodat het geschikter is voor herbenutting. 4 studenten deden hier onderzoek naar.
  • Het lectoraat werkt samen met andere lectoraten van het Expertisecentrum Duurzame Innovatie om de mogelijkheden rondom technische ontwikkelingen gericht op hergebruik ook met nieuwe business modellen op te pakken.
  • Ontwikkeling van modellen en aanpakken voor hergebruik en remanufacturing van producten en onderdelen van apparatuur. En de mogelijkheden daarvan voor bedrijven. Bijvoorbeeld de WARM methodiek: Winstgevend Afdank en Retour Management.