Afgerond

We onderzoeken hoe inloophuizen voor kankerpatiënten en hun naasten zich beter kunnen profileren en hun toegevoegde waarde in het zorgnetwerk zichtbaar kunnen maken.

Een op de drie mensen in Nederland (Stichting Diagnose Kanker, 2016) krijgt een bepaalde vorm van kanker. Uit cijfers blijkt dat twee derde van de gediagnosticeerden behoefte heeft aan psychosociale zorg. Zij, maar ook hun naasten, kampen met stressklachten, relationele spanningen of praktische problemen rond werk en zorgtaken. De vraag is er, het aanbod ook: inloophuizen voor mensen geraakt door kanker bieden lotgenotencontact, activiteiten en een getraind luisterend oor ter ondersteuning. Artsen verwijzen echter nauwelijks door naar inloophuizen en op eigen houtje vinden patiënten en hun naasten de weg ernaartoe niet. Mieke van Thiel, initiator en vrijwilliger bij het inloophuis Vicki Brown, riep daarom de hulp in van de lectoraten Zorg Rond het Levenseinde en Sustainable Strategy & Innovation.

Onderzoek

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kunnen inloophuizen zich beter profileren en hun toegevoegde waarde in het zorgnetwerk zichtbaar maken? Het onderzoek kent een onderverdeling in 5 thema’s: structurele financiering, samenwerking met ziekenhuizen, bekendheid, inzicht in subdoelgroepen en vrijwilligers 2.0.

28 Avansstudenten van verschillende studierichtingen en learning communities werken aan deelopdrachten als: 

  • verkenning van stakeholdersanalyse
  • maatschappelijke kosten/batenanalyse
  • Wet maatschappelijke ondersteuning
  • haalbaarheid van het sponsorevent Koffieochtend
  • de haalbaarheid van een eigen fonds
  • imago van inloophuizen bij zorgprofessionals
  • afstemming psychosociale zorg bij patiënten
  • gasttevredenheid en effectiviteit
  • inzicht in de doelgroepen mannen, mantelzorgers en jongeren
  • advies over het werven van PR-vrijwilligers  

Resultaat 

De inzichten delen we tijdens een congres op donderdag 13 december 2018 met vrijwilligers en besturen van inloophuizen, zorgprofessionals, docenten en studenten, IPSO landelijke koepel en andere geïnteresseerden.

Het Avansproject Care for Cancer wordt mede mogelijk gemaakt door het CZ fonds.