Afgerond

Activity trackers brengen activiteitenpatroon van mensen op een gesloten afdeling in kaart.

Achtergrond

In de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening komt steeds meer aandacht voor het belang van een gezonde leefstijl. Belangrijk onderdeel daarvan is een gezond bewegingspatroon. Maar voor cliënten van een gesloten afdeling zijn er vaak weinig mogelijkheden om te bewegen.

Onderzoek

Het lectoraat onderzoekt hoe activity trackers het activiteitenpatroon in kaart kan brengen van mensen die zijn opgenomen op een gesloten afdeling. Een activity tracker draag je op je lichaam en telt bijvoorbeeld je stappen. Met de gegevens proberen de onderzoekers een inschatting te maken van het gemiddelde beweegpatroon van deze mensen. De resultaten van dit onderzoek vormen de nulmeting voor een ander onderzoek. Daarin bekijken onderzoekers of cliënten van gesloten afdelingen meer gaan bewegen als ze daar meer mogelijkheden voor krijgen.