Afgerond

Het lectoraat Active Ageing onderzocht of het een actieve vorm van dagbesteding aan kon bieden aan ouderen met milde cognitieve problemen. Minorstudenten Active Ageing hielpen bij de opstart, ontwikkeling en evaluatie hiervan.

Beweging heeft een positief effect op de lichamelijke gezondheid. Ook vertraagt het mogelijk de cognitieve achteruitgang bij ouderen met dementie. Toch beweegt een hoog percentage dementerende ouderen te weinig. In Nederland is 29% van alle 75-plussers inactief. Dit kan verschillende oorzaken hebben: afhankelijkheid van de oudere bijvoorbeeld, en beperkte toegang tot sportfaciliteiten. Of overbelasting van de mantelzorger.

Onderzoek

In de pilotfase van het project onderzocht het lectoraat de mogelijkheid een sportief programma aan te bieden aan 2 groepen ouderen, waarbij we keken naar de haalbaarheid van werving van deelnemers, organisatie, beweegmogelijkheden en financiën.

Na deze geslaagde pilot is deze sportieve dagbesteding gestart. 2 groepen ouderen zijn wekelijks minimaal 1 uur actief in het water. 2 Avansstudenten Fysiotherapie onderzoeken de invloed van dit bewegen op de fysieke en mentale gezondheid van de deelnemende ouderen.

Ontmoeting tussen jong en oud

Naast het in beweging krijgen van ouderen met milde cognitieve problemen, heeft het project BeweegSaam Oosterhout nog een ander doel. Namelijk: ouderen en jongeren met elkaar in contact brengen. Door jonge toekomstige zorgprofessionals deze kwetsbare groep te laten begeleiden bij het omkleden en in het water, hoopt het lectoraat hun beeldvorming positief te beïnvloeden. Zodat deze jongeren eerder kiezen voor het werken met deze doelgroep.

BeweegSaam Oosterhout is een initiatief van Surplus, GeriCareNet, Vitalis College, Avans Hogeschool en gemeente Oosterhout.