Beweeggedrag van ouderen rond de pensioenleeftijd

Afgerond

Onderzoek naar natuurlijk bewegen onder deelnemers aan de cursus Pensioen in zicht. Natuurlijk bewegen is het bewegen door de dag heen. Denk aan: tuinieren, wandelen, fietsen of stofzuigen. De nadruk ligt hierbij niet op sporten, maar vooral op het niet zitten.

Studenten van de Avansminor Active Ageing deden onderzoek bij Stavoor.  Deze opleidingsorganisatie verzorgt onder andere de cursus Pensioen in Zicht (PIZ) voor werknemers die met pensioen gaan of zijn gegaan, om hen op deze periode voor te bereiden. Met het onderzoek willen de studenten een beeld krijgen van het beweeggedrag van ouderen rond de pensioenleeftijd en ze willen te weten komen of de cursus PIZ voldoende aandacht besteedt aan het aspect bewegen.

Meer bewegen

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Steeds meer mensen zullen dus met pensioen gaan, een levensfase die voor hen vele veranderingen met zich mee brengt. Door alle vrije tijd moeten zij het dagelijks leven opnieuw indelen. Zij kunnen hun tijd bijvoorbeeld gebruiken om meer te gaan bewegen. Dat is heel belangrijk, omdat voldoende beweging een grote invloed heeft op vertraging van het verouderingsproces.

Blue Zones

Omdat het verouderingsproces voornamelijk gepaard gaat met fysieke achteruitgang, kan voldoende beweging zorgen voor een langere zelfstandigheid en zelfredzaamheid. In een eerder onderzoek bij Stavoor onderzochten studenten van deze minor alle thema’s van de Blue Zones. In dit vervolgonderzoek bij de cursisten van Pensioen in Zicht werd op 1 thema van de Blue Zones ingezoomd: natuurlijk bewegen.

Bewustwording en beweegpatroon

2 studenten gingen voor Stavoor aan de slag om antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • In hoeverre sluit de cursus aan op de bewustwording van natuurlijk bewegen?
  • Wat is het beweegpatroon van de deelnemers aan de cursus Pensioen in Zicht?
  • Wat hebben de deelnemers geleerd over natuurlijk bewegen gedurende de cursus?
  • Hebben de deelnemers de intentie om hun beweegpatroon te veranderen na het volgen van de cursus?

De studenten namen bij deelnemers meer dan 130 enquêtes af en deden een literatuurstudie. Daarnaast werd er willekeurig een focusgroep samengesteld. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn door de studenten gecategoriseerd op: bewegen in de cursus, bewegen na de cursus, actieve trainers, actieve deelnemers en overige aanbevelingen.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn:

  1. Cursisten willen meer beweegmomenten en verdiepende informatie over zitten en bewegen.
  2. Het verschil tussen sporten en natuurlijk bewegen willen ze nadrukkelijk terugzien in de cursus.
  3. Deelnemers willen meer weten over het blijven bewegen, bijvoorbeeld door stappentellers en informatie over sportplatforms voor 55-plussers.
  4. Ook willen ze dat de trainers basiskennis hebben over zitten en bewegen en dit ook integreren in de cursussen.