Het is hoog tijd voor zorg voor de jeugdzorg! Het Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving werkt aan een laagdrempelige cursus en publicatie: de BegripsCode voor de Jeugdzorg.

De kern van werken in de jeugdzorg blijft: aandacht, zorg en liefde. Maar wat mensen geven aan cliënten, patiënten, leerlingen of klanten, geven ze onvoldoende aan zichzelf en elkaar. Terwijl met alle druk die er op de jeugdzorg en haar medewerkers staat, zorg en aandacht juist juist nu meer dan ooit nodig is. 

Onderzoek naar alliantie

Sinds 2018 doet het Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving onderzoek naar alliantie in het jeugddomein. Dat alliantie fundamenteel is voor succes, weten we al. Hoe  je alliantievaardigheden traint, daarover was veel minder bekend.

Het fundament van de jeugdzorg bestaat uit twee pijlers: vertrouwen en overeenstemming. Met vallen en opstaan werk je samen met kinderen, jongeren en ouders aan verandering. Dat lukt als er onderling vertrouwen is. En als je samen afspreekt waar je naar toe verandert en op welke manier. Stil blijven staan is geen optie.Om samen in beweging te kunnen komen moet je af en toe wel stilstaan bij jezelf als professional in het jeugddomein. Daar helpt de Begripscode bij. Begrijp jezelf, zodat je de ander kunt begrijpen. Zorg voor jezelf, zodat je voor anderen kunt zorgen. Dat doen professionals in een periode van 100 dagen met behulp van 25 zogenaamde begripssleutels. Een Begripssleutel is een affiche, een quote, een inzicht en een challenge, die iedereen gemakkelijk kan uitvoeren in het dagelijks leven en werken. De cursus is beschikbaar in januari 2023. 

Gratis cursus voor studenten

Het lectoraat biedt in 2022 de uitgebreide cursus met 50 begripssleutels gratis aan voor studenten en docenten Social Work, Verpleegkunde en voor St. Joost School of Art & Design. Als aanstaande professional hebben zij daar profijt van: meer oog voor diversiteit, waardering voor anderen en aandacht voor zichzelf. De cursus speelt in op intrapersoonlijke vaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden. Hoe je communiceer je met anderen, en hoe luister je goed naar jezelf?

We vragen studenten óók om bijdragen te leveren aan dit bijzondere project. Met eigen ervaringen en eigen kunst, waarmee ze de jeugdzorg nu en in de toekomst kunnen inspireren. 

Cursus en publicatie voor de jeugdzorg

In 2023 komt er een einde aan het zesjarig onderzoeksprogramma over alliantie. Op basis van al het verzamelde materiaal bieden we vanaf januari de cursus BegripsCode voor de Jeugdzorg aan voor jeugdzorginstellingen én maken we een publicatie over alliantie. 

Samenwerking

Christa Nieuwboer en Derya Demirçay van het Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans Hogeschool werken samen met de BegripsAcademie en jeugdzorgcoach Rafaela Colina aan de realisatie van dit bijzondere belevingsprogramma voor iedereen die in de jeugdzorg werkt.