Project over de partnerschap tussen hulpverlener en cliënt: persoonlijke alliantie.

De nadruk in dit project ligt op de vraag met welke digitale werkmodellen en gesprekstechnieken professionals ‘de klik’ tot stand brengen met jeugd en ouders en welke competenties daarvoor nodig zijn.

Partnerschap

Alliantie in online communicatie gaat over de positieve emotionele band tussen hulpverlener en cliënt en hun overeenstemming over de doelen van de samenwerking. In preventie spreken we ook wel over partnerschap of bondgenootschap. Vertrouwen speelt hierin een sleutelrol. Het is een van de moeilijkste aspecten van de professionele competentie, omdat het vertrouwen en respect ook echt authentiek moeten zijn. Om deze alliantie tot stand te brengen in online communicatievormen zoals beeldbellen, chathulp of e-consult, zijn specifieke competenties nodig.

Online hulpmiddelen

Lector Christa Nieuwboer deelt haar kennis over online communicatie in zorg en welzijn en draagt daarmee bij aan informatie over persoonlijke alliantie: met welke digitale werkmodellen en gesprekstechnieken brengt de professional ‘de klik’ met jeugd en ouders tot stand? Welke competenties vraagt dit? Christa ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van online opvoedingshulpmiddelen om gezinnen vroegtijdig te ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken. Daarbij gaat het ook om kennis van taakalliantie, namelijk: hoe bekende en ervaren risico’s bij het opvoeden met andere hulpmiddelen dan gesprekken te benaderen zijn.