Artificial Intelligence (AI) is een van de invloedrijkste ontwikkelingen in de menselijke geschiedenis. Avans wil dat studenten de impact van AI begrijpen, leren wat algoritmes zijn en hoe je ermee kunt werken. Door middel van ons onderzoek zijn we kennispartner op het gebied van AI in de regio.

Artificial Intelligence Onderzoek Avans Hogeschool

Onze AI-ambitie

Avans kiest voor de missie van ontwikkeling van ‘maatschappelijk verantwoorde AI’, met een landelijk netwerk van hogescholen en universiteiten. Samen met praktijkpartners maken wij AI praktisch toepasbaar. Dit doen we door onderwijs en onderzoek te verbinden. We leiden studenten op die de weg weten in de wereld van data en AI. We staan voor ethische, verantwoordelijke, veilige en duurzame toepassingen van AI op onze maatschappelijke thema’s. Avans AI Accelerator wil versnellen én verbinden.

Onderzoeksfocus

Avans zoekt naar antwoorden op vragen vanuit de beroepspraktijk: hoe kunnen we oplossingen vinden waarin AI een verantwoorde rol speelt? We belichten vraagstukken daarbij van alle kanten. Onze oplossingen zijn integraal en niet puur vanuit de techniek bedacht.

Avans AI Accelerator

AI is door alle opleidingen en onderzoeksgebieden heen verweven. Het overkoepelende AI programma heeft de naam Avans AI Accelerator gekregen. Het team bestaat uit een programmamanager, communitymanager, communicatie en ondersteuning. Deze zorgen samen voor een bruisende community en een consistent AI-kennisprogramma. 

Ook sluiten we ons aan bij externe coalities, samenwerkingsverbanden en partnerschappen op het gebied van AI. We zijn bijvoorbeeld medeoprichter en partner in de NLAI Coalitie. Dat is een groot nationaal publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij allerlei organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland met elkaar te verbinden en maatschappelijk verantwoorde toepassingen te bevorderen. Avans behoort in de NLAIC tot de groep van zes koploper-hogescholen waar het gaat om ontwikkeling van AI Learning Communities met en voor het mkb.