Afgerond

Overzicht van transities in het sociale domein en de transitie jeugdzorg in het bijzonder.

ABC transities voor het onderwijs, Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving

In opdracht van praktijkinstellingen onderzoekt het lectoraat de impact van ontwikkelingen in beleid- en wetgeving op organisaties in zorg en welzijn. In deze sectoren is sprake van een veelheid van ontwikkelingen die zowel voor de organisatie als het beleid consequenties hebben, maar vooral ook voor het professionele handelen van medewerkers.

Inventarisatie

Studenten en leden van de kenniskring inventariseren om welke ontwikkelingen het gaat. Zoals de veranderende zorg en het handelen van zorgmedewerkers, gericht op de eigen kracht van cliënten en hun sociale omgeving.