Lectorale rede

Niet iedere professional voelt zich altijd even prettig in de rafelrand van de samenleving. Het werk is spannend en aantrekkelijk, maar kent kwetsbare momenten en stelt hoge eisen aan het vakmanschap.

Bij zijn lectorale rede presenteerde Sjaak Khonraad een onderzoeksmodel, dat de professional helpt om in het permanente krachtenspel overeind te blijven. Belangrijk is dat hij of zij reflecteert.

Laat uw onderzoek doen door dit Expertisecentrum