Eva Blaauw

Eva Blaauw

Eva Blaauw is onderzoeker bij het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast is zij docent en coach bij Avans Social Work.

Loopbaan

Eva Blaauw is opgeleid als organisatiewetenschapper en sociaal pedagoog. Zij heeft als onderzoeker en adviseur gewerkt bij het Nederlands Jeugdinstituut. Sinds 2013 werkt zij als docent en onderzoeker bij Avans Academie voor Sociale studies. Hier doceert zij voornamelijk programma’s rond jeugdzorg en begeleidt en coacht zij studenten bij stage en afstuderen. In 2017 heeft zij de opleiding coach practitioner afgerond.

Naast haar rol als docent heeft zij verschillende onderzoeken uitgevoerd binnen het Lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving. In deze combinatie van werkzaamheden heeft Eva haar passie gevonden.

Onderzoek

Eva voert op dit moment binnen het lectoraat ViA een onderzoeksproject uit waarin een aanpak ontwikkeld wordt voor behoud of herstel van de vader-kindrelatie en andere sociale contacten voor kinderen met een vader in detentie.