Christel Blom

Christel Blom

Christel doet binnen het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties onderzoek naar het tatoeëren onder dwang bij slachtoffers van mensenhandel.

Loopbaan

Christel Blom is opgeleid als orthopedagoge aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na een korte loopbaan binnen de farmaceutische industrie, koos ze in 2005 voor een baan als docent bij de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool. Naast haar rol als docent en het ontwikkelen van onderwijs, is ze bijna 10 jaar voorzitter geweest van de examencommissie, neemt ze deel aan de toetscommissie en is kwaliteitsfunctionaris binnen de academie.

Binnen haar eigen praktijk, Praktijk Niettemin, biedt ze opvoedondersteuning en ondersteuning aan jongeren die vastlopen.

Onderzoek

In het onderzoek binnen het lectoraat laat Christel slachtoffers aan het woord. Via interviews wil ze nagaan onder wat voor omstandigheden de tatoeages gezet zijn en om wat voor afbeeldingen het gaat. Het doel van het onderzoek is om te bepalen of deze tatoeages aanknopingspunten bieden voor politieel onderzoek. En om in beeld te krijgen wat de continue confrontatie met de tatoeages betekent voor het verwerken van traumatische ervaringen die de slachtoffers opliepen.