Emile Quanjel

Emile Quanjel is lector van het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek, dat verbonden is aan het Expertisecentrum Technische Innovatie. Daarnaast is hij senior designer en onder andere verbonden met het Knooppunt Bouwen met Groen.

Loopbaan

Emile studeerde Bouwkunde aan de HTS en TU. In zijn vakgebied heeft hij een lange staat van dienst. Variërend van onderzoek tot onderwijs, advies en als senior designer. Hij werkte aan complexe projecten voor grote architectenbureaus. Van ontwerp tot uitvoering, van gebouw tot interieur. Dit voor verschillende professionele opdrachtgevers en gebruikers, maar ook voor particulieren. Hij had lange tijd zelf een architectenbureau in alliantie met andere professionals. Vanaf eind jaren ’90 was hij betrokken bij een IFD-demonstratieproject en andere onderzoeksprojecten gericht op adaptief ontwerp. Naast docent aan de TU Eindhoven is Quanjel ook afstudeerdocent in het hbo. In 2013 promoveerde hij aan de TU Eindhoven op het onderwerp samenwerking tussen ontwerpende en uitvoerende disciplines: Collaborative Design Support.

Expertise

Zijn interesse ligt op het gebied van integrale bouw- en ontwerpprocessen. Vooral ook op de vormen van samenwerking die hiervoor nodig zijn. Emile richt zich op professionals met verschillende kennisachtergrond en opleiding, zoals architecten en aannemers. Beide professionals werken in de praktijk samen aan de ontwikkeling van integrale ontwerpen en gebouwen. Deze ontwerpen en gebouwen moeten voldoen aan alle eisen voor de gebouwde omgeving. Vaak is er een kenniskloof tussen ontwerp, techniek, uitvoering en beheer. Veel onderzoeksprojecten van Emile focussen zich op gedrag, kennis en ervaring die nodig is om deze kloof te overbruggen. Het project Babylon (2000-2003) voerde hij in opdracht van de TVVL, BNA en TUD uit. Het richtte zich op de cultuurverschillen tussen ontwerpende en technische partijen en wat er voor nodig is om te komen tot een cultuurverandering, de zogenoemde transitie.

Lopende onderzoeken

In zijn meerjarenplan voor Avans Hogeschool beschrijft Emile strategische acties. Acties die werken aan de professionaliteit van studenten, docenten én ondernemers. Het doel is om samen kennis te ontwikkelen en te implementeren. Een mooi voorbeeld zijn de afstudeerateliers en de duurzame minorweek. Of de RAAK-projecten IMDEP, Levende kleuren en Biobased Composieten Brug. Als lector is hij ook mede-initiatiefnemer en ontwerper van het Ontwikkelplan van de academie. Hierin wordt in samenhang ontwikkeld en verbeterd – door middel van een continue leerloop - het curriculum, competenties docententeams en relaties met het werkveld. 

Lectorale rede

Bekijk de lectorale rede van Emile Quanjel en kom meer te weten over zijn onderzoek.

Contactinformatie

Dr. ir. E.M.C.J. Quanjel emcj.quanjel@avans.nl
06-53493236

Volg Emile Quanjel op

Postadres:

Expertisecentrum Technische Innovatie
Postbus 90.116
4800 RA Breda