Lectorale rede

Lector Smart Energy Jack Doomernik, ging in zijn lectorale rede ‘Empowerment, regie over je eigen energie’ in op de ontwikkelingen rond decentrale opwekking van energie.

Het lectoraat doet onderzoek naar energiebesparing en de inpassing van duurzame energie in de dagelijkse praktijk van consumenten en bedrijven. Met de kennis uit deze onderzoeken kunnen we regionaal verder bouwen aan een duurzame maatschappij en de noodzakelijke energietransitie. Bovendien verwerkt het lectoraat deze kennis in het onderwijs.