Lectorale rede

'We staan echter nog maar aan het begin van deze wereld waar het digitale, de cyber wereld steeds meer vermengd zal worden met onze fysieke wereld. Welkom tot de ‘cyberphysical’ world!': zo sluit lector Daniël Telgen het voorwoord van zijn lectorale rede 'A Cyberphysical World' af.

In deze rede schetste Daniël hoe hij met zijn kenniskring, mensen uit het kennisdomein en de beroepspraktijk, samen met studenten en docenten, aan de slag gaat. Hun opdracht: onderzoeken hoe de techniek zich verhoudt tot de mensen, specifiek op het gebied van robotisering.

Op 11 juni sprak Daniël zijn lectorale rede uit, tijdens een online bijeenkomst. Daarin spraken ook Amarante Böttger (lector Nieuwe Materialen en hun Toepassing) en Perica Savanović hun lectorale rede uit. Klik op deze link voor het videoverslag van deze bijeenkomst.

De rede van Daniel is online te lezen via deze link.

De film over zijn lectoraat kunt u zien via deze link.