Lectorale rede

'Het verhaal van materialen is een verhaal dat begint bij het manipuleren van atomen en hun ordening en verbinding, en eindigt bij het product waar we gebruik van maken.': zo sluit lector Amarante Böttger het voorwoord van haar lectorale rede 'Materialen hier en nu.' af.

In deze rede schetste Amarante hoe zij met haar kenniskring, mensen uit het kennisdomein en de beroepspraktijk, samen met studenten en docenten, aan de slag gaat. Hun opdracht: het bijdragen aan het optimaliseren van materiaalgebruik en zo de ambitie van Avans - het implementeren van de Sustainable Development Goals in het onderwijs - mee waar te maken.

 

Op 11 juni sprak Amarante haar lectorale rede uit, tijdens een online bijeenkomst. Daarin spraken ook Perica Savanović  (lector Gebouwde Omgeving) en Daniël Telgen (lectoraat Robotisering en Sensoring) hun lectorale rede uit. Klik op deze link voor het videoverslag van deze bijeenkomst.

De rede van Amarante is online te lezen via deze link.