Perica Savanović

Perica Savanović

Perica Savanović is sinds 1 september 2019 lector van het lectoraat Gebouwde Omgeving bij het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) van Avans Hogeschool.

Perica studeerde Architectuur aan de Technische Universiteit Delft en werkte daarna bij architectenbureau Van den Broek en Bakema.

Aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) promoveerde Perica op het onderwerp integraal ontwerpen. Naast zijn onderzoek ging zijn aandacht uit naar onderwijs en een leven lang leren. Met veel plezier ontwikkelde, begeleidde en coördineerde hij daarom bij TU/e het multidisciplinair masterproject Integraal ontwerpen.

Naast het werken met studenten verzorgde Perica ook enkele jaren workshops Integraal ontwerpen en bouwen. Deze workshops worden gehouden in het kader van permanente beroepseducatie van de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus BNA en NLingenieurs.

Loopbaan

Na zijn promotie was Perica bijna acht jaar verbonden aan Stichting Bouw Research (SBRCURnet). Als project- en programmamanager werkte hij een onafhankelijke positie en verschillende rollen. Zo was hij aanjager van het opleidings- & ontwikkelingsprogramma Integraal samenwerken voor de Bouwnijverheid, deed hij mee aan meerdere Europese onderzoeksprojecten en was hij (kennis)adviseur in verschillende gebouwde-omgevingsgerelateerde projecten en ‑organisaties.

Voordat hij naar Avans kwam werkte Perica bij de Universiteit Utrecht aan de (her)ontwikkeling van Life & Natural Sciences Labs en aan het integraal huisvestingsprogramma van de faculteit Diergeneeskunde.

Onderzoek

Door transities te benaderen als continue transformatie via kennisintegratie wil Perica een bijdrage leveren aan de missie van het Expertisecentrum Technische Innovatie: Resilient City. Daarbij dienen mens, participatie en co-creatie altijd als uitgangspunten om tot gezamenlijke begripsvorming en integraal resultaat te komen.

In al zijn werkzaamheden slaat Perica een brug tussen probleemoplossende benaderingen en benaderingen die mogelijkheden verkennen. Hij focust daarbij vooral op:

  • integraal ontwerpen en ontwikkelen
  • Ontwerpgedreven innovatie, waarbij design gezien wordt als kern van engineering
  • Innovatiegedreven professionaliseren
  • Interactie tussen kennis en concepten
  • Design-research-methodologie

Lectorale rede

Op vrijdagmiddag 11 juni 2021 sprak Perica zijn lectorale rede 'Participatief creëren, een onderzoek naar verbinding' uit. Meer hierover op deze pagina.

Publicaties

Publicaties van Perica zijn te vinden op het online Onderzoeksplatform ResearchGate.