Lectorale rede

De bouwwereld heeft een vrij traditionele werkwijze en organisatie. Dat maakt het lastig om in te spelen op wereldwijde én lokale ontwikkelingen. De vraag vanuit gebruikers en opdrachtgevers verandert en staat centraal in deze ontwikkelingen. Professionals en non-professionals moeten op een andere en betere manier met elkaar samenwerken.

Emile Quanjel betoogde bij zijn lectorale rede dat het lectoraat Innovatie Bouwproces & Techniek de verschillende verbindingen tussen deze ontwikkelingen en professionals laat zien. Daarmee vormt het een basis waarop de bouw zich anders en beter kan organiseren.