Afgerond

Het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek richt zich op de veranderende bouwwereld. De bouwwereld heeft een vrij traditionele werkwijze en organisatie. Daardoor is het lastig inspelen op lokale en wereldwijde ontwikkelingen. En op de veranderende vraag vanuit opdrachtgevers en gebruikers.

Hier is veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door gebruik van duurzame en kwalitatieve constructiematerialen, die je kunt hergebruiken wanneer een bouwwerk wordt afgebroken. Of door het efficiënter maken van bouwmethodes, werkwijzen en logistiek. Ons lectoraat zoekt naar alternatieven die bijdragen aan de kwaliteit van onze woon-, werk- en leefomgeving in de toekomst.

Onderzoekskarakter

De alternatieven worden gezocht in 3 verschillende onderzoeksthema’s. Green, Lean en BIM.

  • Green zet de kaders. Dit onderzoeksthema zoekt nieuwe bouwontwikkelingen die positief bijdragen aan onze toekomstige leefomgeving. Aan ons welzijn. Denk aan gezondheid, arbeid en ontwikkeling. Maar ook aan zaken als energie, materialen, voeding en water.
  • Lean kleurt in. Nieuwe bouwontwikkelingen vragen om nieuwe processen.  Dit onderzoeksthema bekijkt methodes en technieken die bijdragen aan een optimaal resultaat. Voor de klant en voor de omgeving.
  • BIM deelt. Kennis over nieuwe bouwontwikkelingen en -processen ontwikkel je samen. Dit onderzoeksthema biedt oplossingen om die kennis en ervaring te delen. En te verspreiden.
  • Lees meer op het platform. Een verzamelplaats van kennis op het gebied van de 3 onderzoeksthema’s. Green, Lean en BIM. Neem een kijkje, doe kennis op en deel ook uw kennis.

Kennisontwikkeling

Ons lectoraat ontwikkelt kennis door actieonderzoek. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, zetten we strategische acties uit die werken aan de professionaliteit van studenten, docenten én ondernemers. Het doel is om samen kennis te ontwikkelen en te implementeren.

We brengen veranderingen en verbeteringen aan in organisaties en evalueren die. Zo komen we tot evidence based kennis over innovaties in het bouwproces en techniek in het algemeen. De uitkomsten leiden tot verbeteringen in het curriculum van de opleidingen.

Samenwerking

Ons lectoraat levert een belangrijke bijdrage aan de opleidingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Maar werkt ook samen met andere opleidingen van Avans Hogeschool. En met andere onderwijsinstellingen.

Vervolg: lectoraat Gebouwde omgeving 

Tot 1 juli 2019 was Emile Quanjel lector Innovatie Bouwproces en Techniek. De oogst van zijn lectoraat vormt mooi materiaal voor het vervolg.

Tijdens het event Samen verder Bouwen heeft Emile het stokje overgedragen aan de nieuwe lector Gebouwde Omgeving, Perica Savanović. De lopende onderzoeksprojecten van het lectoraat Innovatie Bouwproces en Techniek worden nu uitgevoerd door het nieuwe lectoraat Gebouwde Omgeving.