Lectorale rede

'We hebben allemaal gezamenlijk de verantwoordelijkheid om deze omgeving een duurzaam, leefbaar en weerbaar te maken en te houden.': zo sluit lector Perica Savanović het voorwoord van zijn lectorale rede 'Participatief Creëren' af.

In deze rede schetste Perica hoe hij met zijn kenniskring, mensen uit het kennisdomein en de beroekspraktijk, samen met studenten en docenten, aan de slag gaat. Hun opdracht: samen de verbinding tussen professionals in gebouwde omgeving en de eindgebruikers verbeteren en zo de eigen omgeving duurzaam, leefbaar en weerbaar maken.

Op 11 juni sprak Perica zijn lectorale rede uit, tijdens een online bijeenkomst. Daarin spraken ook Daniël Telgen (lector Robotisering en Sensoring) en Amarante Böttger (lector Nieuwe Materialen en hun Toepassing) hun lectorale rede uit. Klik op deze link voor het videoverslag van deze bijeenkomst.

De rede van Perica is online te lezen via deze link.

De film over zijn lectoraat kunt u zien via deze link.