Digitale didactiek

Begin 2020 switchte het hbo van fysiek- naar afstandsonderwijs. Voor de toekomst is een meer structurele vorm nodig van blended learning. Het lectoraat Digitale didactiek vervult een spilfunctie bij de ontwikkeling hiervan.

Wendbaar en flexibel
In het voorjaar van 2020 maakte het hoger onderwijs in Nederland in korte tijd de switch van fysiek onderwijs naar afstandsonderwijs. Het blijkt noodzakelijk om vanuit dit ‘emergency remote teaching’ te komen tot een structureler ontwerp van blended learning. Een ontwerp dat effectiever én uiteindelijk efficiënter is en waarin binding en de beroepspraktijk een grotere rol krijgen. Bovendien vraagt een onvoorspelbare toekomst om een flexibel ontwerp om voortdurend te kunnen blijven inspelen op veranderende voorwaarden. Bij de ontwikkeling van een blended leeromgeving is kennis(ontwikkeling) van digitale didactiek cruciaal, naast de kansen die geboden worden door technologieën zoals virtual reality, gamification, chatbots en learning analytics.

Samenwerking
Het verbeteren van hoger onderwijs met technologie vraagt om een multidisciplinaire en ontwerpgerichte aanpak, waarin praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd samen met betrokkenen. In een succesvol innovatietraject brengen verschillende betrokkenen diverse perspectieven en waardevolle (ervarings)kennis in. Samenwerking van studenten, docenten, ICTO-coaches, onderzoekers, IT’ers én professionals uit de praktijk zorgt ervoor dat de ontwikkelde innovatie de onderwijspraktijk daadwerkelijk verbetert. Het lectoraat Digitale didactiek vervult hierin een spilfunctie.

 

Laat uw onderzoek doen door Avans