Miranda Timmermans

Miranda Timmermans is lector van het lectoraat Leerkracht bij de Pabo van Avans Hogeschool.

Zowel in haar lectoraat als in haar nevenwerkzaamheden draait het om het leren van leraren, met een speciale interesse voor het verbinden van theorie en praktijk en het verbinden van leren op de opleiding en op de werkplek.

Loopbaan

Miranda studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht met veel aandacht voor de Russische handelingspsychologie. Zij werkte als lerarenopleider, als trainer/adviseur en als nascholer, coördinator Opleiden in de school, onderzoeker en projectleider landelijke kennistoetsen voor de lerarenopleiding.

In 2012 promoveerde ze aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool. Als senior onderzoeker hield ze zich bezig met projecten rondom leren en opleiden op de werkplek van toekomstige leraren, de kracht van de school als leerwerkomgeving en praktijkonderzoek van leraren. Daarnaast is zij bestuurslid van de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland en is zij lid van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek van het NRO.

Ook werkt Miranda als zelfstandig trainer/adviseur en onderzoeker op het gebied van leren en opleiden op de werkplek en de (academische) opleidingsschool. Sinds 1 november 2014 combineert zij haar eigen bedrijf met het lectoraat Leerkracht.

Miranda is sinds november 2016 voorzitter van Velon, de Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland. Velon staat voor de kwaliteit van de individuele lerarenopleider, de kwaliteit van de beroepsgroep en belangenbehartiging (www.velon.nl).

Onderzoek

In onderzoek richt Miranda zich nog steeds op de kwaliteit van de opleidingsschool en van samen opleiden. Haar focus is echter verbreed en ze onderzoekt de kwaliteit nu vanuit een breder perspectief, waarbij ze vooral kijkt naar leren en opleiden op de werkplek van een school, welke didactische interventies passend zijn en wat kenmerken zijn van een gezamenlijk curriculum van opleiding en werkveld.

Over deze thema’s brengt ze in samenwerking met het platform Samen Opleiden & Professionaliseren regelmatig praktische publicaties uit; samen met dr. Corinne van Velzen heeft ze de redactie gevoerd over het 4e deel van de Kennisbasis voor Lerarenopleiders: ‘In de school Opleiden’.

Miranda is lid van de (wetenschappelijke) verenigingen Velon (Vereniging Lerarenopleiders Nederland), VOR (Vereniging voor Onderwijs Research), EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning) waar ze ook Chair is van Cloud 1 Teacher Education, ATEE (Association for Teacher Education in Europe) en IPDA (International Professional Development Association).

Publicaties

De publicaties van Miranda zijn opgenomen in de HBO-Kennisbank.

Contactinformatie

Dr. Miranda Timmermans

088 - 525 74 08
mcl.timmermans@avans.nl

Volg Miranda Timmermans op