Het onderwijs van de toekomst wordt nu vormgegeven. Het leren en opleiden, en de professionals die daarvoor nodig zijn staan centraal in het lectoraat Leerkracht.

Het lectoraat Leerkracht is per september 2021 afgerond met het afscheid van lector Miranda Timmermans op 15 september 2021. Enkele projecten lopen nog en worden de komende tijd ook afgerond. We houden je op de hoogte.

In Nederland werken 140.000 leerkrachten in het basisonderwijs. Samen verzorgen zij dagelijks het onderwijs aan 1,6 miljoen kinderen. 24.000 studenten studeren aan een pabo met de ambitie om leerkracht te worden. Zij worden opgeleid door 2.000 instituuts- en schoolopleiders. Samen maken zij het onderwijs en streven ze één doel na: kinderen goed voorbereiden op de maatschappij van nu en van de toekomst. De doelen van ons onderwijs veranderen niet, de maatschappij wel. En die verandert snel.

Daarom proberen we nu al beelden te vormen bij het onderwijs van 2032. Onze basisschoolleerlingen van nu zijn dan twintigers. De vraag is wat zij tegen die tijd doen en waar het onderwijs ze nu al op moet voorbereiden. Ook stellen we ons de vraag wat de kinderen in 2032 willen en moeten leren op school als de ontwikkelingen in dit tempo doorgaan. En wat dat betekent voor onze leerkrachten nu. Wat zij moeten leren. Het merendeel van de leerkrachten van nu verzorgt ook dan nog het onderwijs. Net als de studenten die wij op dit moment opleiden. Sterker nog, met een carrièreperspectief van 45 werkjaren geven zij zelfs in 2060 nog les.

Onderzoek

In ons lectoraat staat de leerkracht centraal. We onderzoeken hoe we leerkrachten in opleiding blijvend kunnen laten leren. Daarvoor is in het onderwijs een perspectiefwisseling nodig. Waar het werk van de leerkracht zich nog voornamelijk richt op het leren van leerlingen, moet in de toekomst het werk van de leerkracht zich in toenemende mate richten op het eigen leren. Alleen dan is het mogelijk om het onderwijs blijvend te laten aansluiten bij de veranderende behoeften van leerlingen en hun omgeving.

Werkveld

Het opleiden van leraren in samenwerking met het werkveld heeft de laatste 15 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Gestimuleerd door allerlei regelingen vanuit OCW heeft het samen opleiden in de school een structurele plek gekregen in de opleiding van de studenten. Het werkveld is daarmee medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de toekomstige leerkracht. Er is een intensieve samenwerking tussen Pabo Avans, de Keurmerkscholen en opleidingsscholen uit de regio. Samenwerking met het werkveld is daarom een belangrijk uitgangspunt voor ons lectoraat.

Door praktijkgericht onderzoek draagt het lectoraat bij aan ontwikkelingen in het werkveld, in de samenwerking en in de opleiding. Het lectoraat betrekt ook professionals uit opleiding en werkveld bij het onderzoek. Bijvoorbeeld binnen het kenniscentrum Pabo Partner in Kennis. Samen stralen we de ambitie van het lectoraat uit: leerkrachten, scholen, de Pabo en onszelf helpen de leerkracht te versterken om met de blik vooruit blijvend goed onderwijs te geven. De toekomst zal het leren.