Peter Verkoeijen

Peter Verkoeijen, lectoraat Brein en Leren

Peter Verkoeijen is lector van het lectoraat Brein en Leren. Dat is verbonden aan het Leer- en Innovatiecentrum van Avans Hogeschool.

Daarnaast werkt hij als universitair hoofddocent onderwijspsychologie en methoden en technieken bij de opleiding Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Zowel in het lectoraat en als in zijn werk aan de universiteit staan leren en instructie centraal.

Loopbaan

Peter studeerde cognitieve psychologie aan de Universiteit Maastricht met een specialisatie in toegepaste cognitieve psychologie/onderwijspsychologie. Na zijn opleiding werkte hij kort als Assistent in Opleiding bij de afdeling Methoden en Technieken van de Universiteit Maastricht. Vervolgens werd hij aangesteld als universitair docent bij de EUR waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van een nieuwe opleiding Psychologie. Aan het onderwijs droeg - en draagt - Peter op veel manieren bij: als docent en vakcoördinator, als begeleider van bachelor- en masterscripties, als voorzitter van de opleidingscommissie, als voorzitter van de curriculumjaargroep van jaar 1 en 2 van de bacheloropleiding en als voorzitter van de examencommissie. Zijn inzet voor het onderwijs leidde in 2012 tot een nominatie voor de EUR Onderwijsprijs en het heeft hem in 2013 de eerste Psychologie Onderwijsprijs opgeleverd.

Onderzoek

Naast onderwijs speelt wetenschap een belangrijke rol in Peters loopbaan. In 2005 promoveerde hij cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift naar het effect van verschillende vormen van herhaling op het geheugen. Zijn onderzoeksactiviteiten resulteerden vervolgens in een groot aantal wetenschappelijke artikelen. Ook bracht hij samen met collega’s van de EUR een boek uit met daarin instructierichtlijnen voor leerkrachten in het basisonderwijs. Dat boek werd onder de naam Toolbox 2.0 uitgebracht door het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam.

Peter is lid van de wetenschappelijke verenigingen EARLI, ICO, NVP, Psychonomic Society en APS en hij is editor bij het open-access-tijdschrift Collabra.

Contactinformatie

Peter Verkoeijen +31 (0)88 - 525 65 77

Bezoekadres:

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda