Marieke Alferink

Marieke Alferink

Marieke Alferink is sinds 2021 lid van het lectoraat Leerkracht.

Marieke rondde in 2016 de Pabo af aan Avans Hogeschool, te Breda. Vervolgens is Marieke als leerkracht werkzaam geweest in het regulier basisonderwijs in Nederland. Daarnaast heeft ze zowel in Zuid-Afrika als op Aruba gewerkt in het basisonderwijs. In 2021 maakte ze de overstap naar de Pabo als docent Rekenen-Wiskunde. Inmiddels is ze naast docent Rekenen-Wiskunde ook begeleider van het werkplekleren, begeleider van het Interprofessioneel Samenwerken en docent Open-Up, wat betrekking heeft op het ontwikkeling van wereldburgerschap bij studenten.