Mariola Gremmen

Mariola Gremmen

Mariola Gremmen is senior onderzoeker bij het Lectoraat Digitale Didactiek en onderwijskundige bij de Academie voor Technologie en Design (ATD).

Loopbaan

In 2012 rondde Mariola de bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde af en in 2014 de tweejarige Research Master Behavioural Science, beiden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze richtte zich op thema’s rondom leren en de rol van ouders, leerkrachten en klasgenoten hierin. Vervolgens heeft ze binnen vier jaar haar promotieonderzoek over sociale netwerken en schoolmotivatie en -prestaties afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen, met verschillende wetenschappelijke publicaties en presentaties op veel internationale congressen. Na een jaar onderwijsonderzoek rondom internationalisering binnen Erasmus+, startte ze in 2019 bij Avans. Hier vervult ze operationele, beleidsmatige en management rollen, als onderwijskundige en lid van de regiegroep ambitie 2025.

Expertise

  • Academic engagement
  • Academic achievement
  • Social networks
  • Teacher characteristics

Onderzoeken Lectoraat

Mariola is senior onderzoeker in de onderzoekslijn rondom docenten. Praktijkgerichte onderwijsonderzoeken in deze lijn richten zich op met welke ondersteuning en instrumenten docententeams blended onderwijs (bij Avans) goed kunnen ontwerpen en uitvoeren. Onderwerpen van onderzoek zijn bijvoorbeeld wat een goede manier is om online quizzes te gebruiken om het leerproces van studenten te versterken, hoe docenten adaptieve systemen kunnen inzetten en welke overtuigingen ten aanzien van blended en online onderwijs docenten hebben na anderhalf jaar onderwijs in Coronatijd. De andere onderzoekslijn richt zich op het begeleiden van studenten bij het kiezen van een persoonlijke leerroute in flexibel onderwijs.