Het lectoraat Leven Lang in Beweging richt zich op werkende mensen tussen 18 en 67 jaar. Een groep die voor zichzelf zorgt, voor een gezin en voor ouders.

Er wordt een groot beroep gedaan op de draag- en veerkracht van die groep. Het is daarom belangrijk dat zij vitaal zijn en in beweging blijven.

Thema’s

De centrale thema’s van dit lectoraat zijn:
•    eigen kracht
•    maatschappelijke participatie
•    beweging

Bij beweging gaat het om lichamelijke en geestelijke beweging. Dat komt tot uiting in het ontwikkelen of versterken van competenties, vaardigheden en gedrag.

Onderzoek

Het lectoraat doet praktijkgericht asset based-onderzoek, voornamelijk kwalitatief. Uitgangspunt bij dit type onderzoek is dat je kijkt naar wat goed gaat. En welke fysieke en sociale eigenschappen aanwezig zijn bij de doelgroep en op welke wijze zij en de omgeving daarvan gebruikmaken.

Verbinding onderzoek en onderwijs

De insteek van asset based-onderzoek en de veranderende wereld vereist een andere benadering van de cliënt in de praktijk. Enerzijds betekent dat het opleiden van nieuwe zorgprofessionals op basis van de nieuwe eisen die aan het toekomstig beroep worden gesteld. Anderzijds betekent dat bijscholing van de huidige zorgprofessionals. Beide vormen van scholing vragen om een eigen benadering. Een benadering die we samen met de doelgroep doornemen om de behoefte aan ondersteuning duidelijk te krijgen, zodat we zo efficiënt en adequaat mogelijk kunnen opleiden en bijscholen. Daarnaast kunnen studenten en werkenden praktijkervaring opdoen bij onderzoeksprojecten. Dat werkt 2 kanten op, want ook de praktijk heeft daar wat aan.

Samenwerking

Bij ons lectoraat zijn veel partijen betrokken. Een integrale multidisciplinaire benadering is daarom essentieel. Naast interne partners zoals collega-lectoren en verschillende academies, zijn ook externe partners betrokken. Zoals de HAN, Fontys Hogescholen, Hanze Hogeschool, UvT/TRANZO, Erasmus en Radboud Universiteit. En GGD, TNO, Fitnesscentra, zorgverzekeraars zoals VGZ, CZ en Achmea en KNGF en V&VN.