Afgerond

Innovaties voor ouderen zijn vaak gebaseerd op een negatief beeld van ouderdom waarin oud zijn gelijk staat aan ziekte en aftakeling. Dit negatieve beeld strookt niet met de positieve levenshouding van de ouderen van vandaag.

oudere man en jonge vrouw spelen spel

Het lectoraat Active Ageing is per september 2021 afgerond met het afscheid van lector Louis Neven op 17 september 2021. Enkele projecten lopen nog en worden de komende tijd ook afgerond. We houden je op de hoogte.

Nieuwe producten en ideeën sluiten daardoor niet aan bij de behoeften van ouderen en dergelijke ‘gerontechnologische’ innovaties komen niet echt van de grond.

Sociaal wetenschappelijk onderzoek

Active Ageing vertrekt van de andere kant. Het lectoraat doet onderzoek naar de behoeften, wensen, identiteiten, beleving en ervaring van ouderen. Vervolgens maken we de vertaalslag naar de ontwerppraktijk om innovaties aan te laten sluiten bij de ouderen van nu. Een belangrijk doel daarbij is hen te verleiden tot een gezonde levensstijl. Resultaten vertalen we naar het onderwijs en maken we toegankelijk voor het werkveld. 

Minor Gezond Samen Leven

Het lectoraat is nauw betrokken bij de minor Gezond Samen Leven. Deze minor slaat een brug tussen onderzoek en onderwijs. Studenten van verschillende opleidingen maken op een actieve manier kennis met actuele maatschappelijke vraagstukken/onderzoeksthema’s van het lectoraat. Ze leren integraal denken en samen innovatieve en creatieve oplossingen vinden.

Ook voeren onze minorstudenten projecten uit voor externe opdrachtgevers, zoals het Amphia Ziekenhuis, Gemeente Breda en Fort Isabella Vught.

GET-LAB

Zorgprofessionals spelen een cruciale rol bij de implementatie van zorginnovaties. Om ze kennis te laten maken met nieuwe zorgtechnologieën hebben we een Gezondheid en Technologie Laboratorium ontwikkeld: het GET-LAB. Dit is een onderwijs- en onderzoeksruimte waar (aankomende) zorg- en welzijns-professionals kennis kunnen maken met zorgtechnologie.

Met ons lab laten we zien hoe technologie zorg en welzijn kan veranderen en verbeteren. We leren studenten en professionals op kritische wijze te kijken naar de voordelen, nadelen en ethische aspecten van bepaalde technologieën. Hierdoor kunnen ze in de praktijk kiezen voor die technologie die het beste aansluit bij de behoeften van de (oudere) cliënt.