Marion Tillema

Marion Tillema

Marion Tillema is kenniskringlid bij het lectoraat Brein en Leren.

Marion Tillema is als docent verbonden aan de Academie voor Technologie en Design (ATD). Zij geeft de vakken Nederlands, communicatieve vaardigheden en statistiek aan voornamelijk eerstejaarsstudenten.

Loopbaan

In 2012 is Marion als taalonderwijskundige gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Als onderzoeker hield zij zich voornamelijk bezig met het onderwerp schrijfvaardigheid. Voor haar promotieonderzoek richtte Marion zich vooral op methodologische vragen. Bijvoorbeeld over hoe je cognitieve processen kunt meten tijdens het schrijven. En hoe je schrijfproducten op een valide manier kunt beoordelen.

Onderzoek kenniskring

Voor de opleiding Communication & Multimedia Design zette Marion de leerlijn communicatieve vaardigheden op. Naast taalvaardigheid bestaat deze leerlijn voor een belangrijk deel uit aspecten van kritisch denken, zoals argumentatie en brongebruik. Marion is dan ook zeer geïnteresseerd in het onderzoeken van mogelijkheden om het onderwijs in kritisch denken te verbeteren.