KENNIS


DICHTBIJ.


Groeien begint met kennis

Kleurstof voor kleding en ingrediënten voor cosmetica en medicijnen halen we uit planten, plastic maken we uit aardappelen… Dat is waar het lectoraat Biobased Products zich voor inzet.

Kennis vastleggen en verspreiden

Biobased Products geeft antwoord op vragen vanuit de chemische en de agrofood sector. Ons lectoraat doet praktijkgericht onderzoek in deze sectoren. En heeft als doel kennis over Biobased Products vast te leggen en te verspreiden. Dat doen we samen met docenten en studenten van Avans Hogeschool. Daarnaast zijn wij een vraagbaak voor bedrijven uit de regio over alles wat met Biobased Products te maken heeft.

Expertise

De expertise van ons lectoraat ligt op kennis en begrip van natuurstoffen. Zoals in de plant. Tijdens de isolatie. Tijdens chemische en biochemische omzettingen. En tijdens de producttoepassing. Onze doelstelling is om het multidisciplinaire karakter van het onderzoek te behouden. Daarom werken wij samen met bedrijven uit verschillende vakgebieden.

Missie en ambitie

Onze missie is om hoogwaardige componenten te creëren uit groene grondstoffen. Wij sluiten daarvoor zo goed mogelijk aan bij de hoogwaardige functionaliteit die de natuur al biedt.

Onze ambitie is om met het lectoraat uit te groeien tot een kenniskring met continu zes hoofdonderzoekers. Verdeeld over de onderwerpen chemische technologie, chemie, analytische chemie en biochemie. 

Onderwijs

1. ontwikkeling en verzorging van onderwijs op het gebied van duurzame energie door leden van de kenniskring, zoals:

  • verzorging regulier onderwijs, zoals cursussen, proftaken, projecten, stages en afstuderen. Binnen de opleidingen Chemie, Biomedisch Onderzoek en Chemische Technologie
  • ontwikkeling en verzorging minor Biopolymeren, Organische en Polymeerchemie en Duurzame technologie
  • bijdrage aan ontwikkeling van het onderwijsprogramma voor de major Biobased Tech

2. participatie van studenten Chemie, Biomedisch Onderzoek en Chemische Technologie, onder begeleiding van leden van de kenniskring, in praktijkgericht onderzoek en projecten van het lectoraat

3. deelname aan projecten met een nadrukkelijke opdracht tot:

  • onderwijs(materiaal)ontwikkeling of
  • kennisborging
Bekijk de film over stage en afstuderen bij ons lectoraat