Lectorale rede

Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen gebruikten hun lectorale rede om in te gaan op de transitie van de jeugdzorg.

Tussen 2012 en 2015 werd het jeugdstelsel verbouwd. Die structurele verandering vereiste meer dan overheveling van bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden. Het vroeg ook om een transformatie in het denken over het functioneren van kinderen en gezinnen en het bieden van professionele ondersteuning. Sociale professionals zouden meer aansluiting moeten zoeken bij de alledaagse krachten van  gezinnen.

In hun lectorale rede bespraken Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen de transitie van de jeugdzorg. Om het anders te doen, om in het beleid en als professional daadwerkelijk de omslag te maken naar meer vertrouwen in wat gezinnen en hun omgeving zelf kunnen.