Kitty van der Made-Bogaerts

Kitty van der Made-Bogaerts is kenniskringlid van het lectoraat Active Ageing.

Kitty werkt sinds november 2013 voor het lectoraat Active Ageing. Daarnaast is zij docent bij de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening van Avans Hogeschool in Breda. Ze is ook betrokken bij de interdisciplinair aangeboden afstudeerminor Active Ageing.

Loopbaan

Kitty studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool West-Brabant, wat nu Avans Hogeschool is. Aansluitend volgde zij de studie Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze rondde haar studie af met een onderzoek naar het meten van kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen.
Kitty werkte na haar studie bij stichting MEE, waar ze zich specialiseerde in mensen met een lichamelijke beperking, met een chronische ziekte of met niet-aangeboren hersenletsel. Vervolgens maakte ze de overstap naar het onderwijs bij het ROC Vitalis College en sinds 2007 is ze werkzaam bij Avans Hogeschool.

Lopende onderzoeken

Momenteel verricht Kitty een literatuuronderzoek naar de belevingswereld en leefwereld van ouderen, met de focus op het gebruik en de toepassing van technologie.  Ook is zij sinds april 2016 betrokken bij de werkgroep Eenzaamheid vanuit Zorginnovatie Platform Gemeente Breda. Doel is om krachten te bundelen en samen te werken aan het terugdringen van eenzaamheid. Waar mogelijk wordt gezocht naar verbindingen met onderwijs en onderzoek.

Contactinformatie

Kitty van der Made-Bogaerts

Volg Kitty van der Made-Bogaerts op

Postadres:

Expertisecentrum Caring Society 3.0
Postbus 90116
4800 RA Breda