Karen Janssen

Karen Janssen

Karen Janssen is projectleider en onderzoeker op het gebied van samenwerking en meervoudige waarde-creatie in duurzame innovatienetwerken bij het Expertisecentrum Sustainable Business.

Loopbaan

Karen studeerde Commercieel Technische Bedrijfskunde aan de Saxion Hogeschool in Enschede en Strategie & Marketing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij werkte vervolgens als onderzoeker bij een marktonderzoeksbureau. In 2011 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op een onderzoek naar het betrekken van consumenten bij radicale productinnovatie in de voedingssector. Als postdoc onderzocht zij mechanismen voor het orkestreren van waardenetwerken, die ontstaan door de integratie van duurzaamheid in innovatie. Sinds 2016 is zij verbonden aan Avans Hogeschool.

Expertise

Karen is een enthousiaste onderzoeker en projectleider, met oog voor kennisontwikkeling en valorisatie, zowel voor de wetenschap als voor de praktijk. Zij heeft een brede interesse in exploratie, ontwikkeling, implementatie en opschaling van activiteiten gericht op meervoudige waardecreatie. En op het vormen van partnerschappen en samenwerking in duurzame innovatie systemen. Praktijkgericht onderzoek helpt inzicht te krijgen in de aspecten die van belang zijn bij de vorming van (circulaire) businessmodellen en een duurzame samenleving.

Onderzoeken

Karen is actief in verschillende projecten gericht op het creëren van waarde uit afval, door recycling, hergebruik of vermindering van materialen en producten. Zij onderzoekt de obstakels en uitdagingen die bedrijven ervaren in de transitie naar een circulaire economie. En hoe bedrijven hierin moeten samenwerken in netwerken en daarbij een balans onderhandelen in economische, ecologische en sociale impact.