Projecten

Projecten van Pabo Partner in Kennis in samenwerking met verschillende partners.

KPO-rekenlab

Het schoolbestuur KPO Roosendaal heeft in samenwerking met de Pabo van Avans Hogeschool het KPO-rekenlab opgezet. Met als doel om het reken- en wiskundeonderwijs op de scholen van KPO Roosendaal te verbeteren. Het KPO-rekenlab doet onderzoek. Ondersteunt rekencoördinatoren. Zorgt voor de professionalisering van personeel. En geeft advies. Zowel Pabostudenten als leerkrachten van betreffende basisscholen doen onderzoek binnen het rekenlab.

Kunstweekproject

Basisschool De Liniedoorn zocht samenwerking met de Cultuurwerkplaats van de Pabo van Avans Hogeschool. De basisschool wil creatief denken stimuleren door onbekende en onverwachte verbindingen te leggen en zocht de Cultuurwerkplaats als partner. Het resultaat was de ontwikkeling en uitvoering van een kunstweek. Studenten werkten met de kinderen van de basisschool aan waarneming, improvisatie, experiment en vormgeving. Er was ook aandacht voor dans en theater. Zo bezochten zij samen met de kinderen de voorstelling ZING!, van theater Artemis. Het accent van dit project lag op het procesmatig werken met kinderen in kunst- en cultuurvakken.

TAK Rekenen

Het Bèta Platform Techniek richt zich op de technische ontwikkeling van Bèta talenten in het basisonderwijs. Zij doen dit met het onderzoeksprogramma TalentenKracht. In het kader van TalentenKracht werkten derdejaarsstudenten van de Pabo aan een experiment om techniek te integreren in reken- en wiskundeactiviteiten. En met positief resultaat. Kinderen leerden rekenstrategieën toe te passen. Konden hun denkstappen verwoorden. En als-dan redeneringen en vergelijkingen maken. Een aantal basisscholen heeft al interesse in deze werkwijze. Meer informatie is op te vragen bij het secretariaat van Pabo Partner in Kennis.

TAK Taal

Binnen het project TalentenKracht van het Bèta Platform Techniek deden derdejaars studenten van de Pabo onderzoek naar techniek als kapstok voor taal. Het doel was de ontwikkeling van een grotere woordenschat door techniekactiviteiten. De studenten maakten lesontwerpen gericht op het onderzoekend leren van kinderen. Het blijkt dat het doelbewust inbrengen van nieuwe woorden in een betekenisvolle context het taalgebruik stimuleert. De kinderen bleken in staat om de betekenis van nieuwe woorden te onthouden en in de juiste context te gebruiken. Meer informatie is op te vragen bij het secretariaat van Pabo Partner in Kennis

Vindplaatsscholen

Vindplaatsscholen leveren een bijdrage aan het landelijk onderzoek TalentenKracht. Binnen dit project krijgen scholen die bezig zijn met wetenschap en techniek de kans om een eigen onderzoek uit te voeren. Eén van die scholen was basisschool De Toermalijn uit Halsteren. In samenwerking met de Pabo verrichtte zij onderzoek naar divergerende instructie. Een methode van het lectoraat De Innovatieve opleidingsschool om bij een probleem zoveel mogelijk ideeën en invalshoeken te bedenken voordat de fase van het toewerken naar één oplossing aanbreekt. Het doel van deze methode is om het creatief denkvermogen van kinderen te stimuleren. Zodat zij zich ontwikkelen tot kritische, creatieve en ondernemende kinderen.