Beagle Brabant

Brabantse universiteiten en hogescholen, waaronder Avans, bouwen mee aan nieuwe netwerken waarin zij kennis delen met het bedrijfsleven, vooral het midden-en kleinbedrijf, om innovatie in Brabant te versterken. Ze doen dit onder de naam Beagle Brabant.

Missie

Het netwerk Beagle Brabant wil de innovatie in het Brabantse bedrijfsleven bevorderen. Dit doen ze door het organiseren van cross-sectorale ontmoetingen van de aangesloten kennisinstellingen en bedrijven.

Rol Avans

Avans werkt mee aan het beter ontsluiten en effectiever toepassen van beschikbare kennis. Uitgangspunt is dat innovatieve ideeën vaak ontstaan door kruisbestuiving tussen verschillende sectoren en kennisgebieden.

Met dit initiatief zetten Avans en de andere kennisinstellingen in op 500 startende bedrijven per jaar op hbo- of wo-niveau, 10.000 innovatieprojecten waarin bedrijven met docenten en studenten samenwerken en 1 valorisatieprogramma voor heel Brabant.