Aerospace Maintenance

Deze campus op het Aeroparc Gilze-Rijen is hét kenniscentrum voor luchtvaart en industrieel onderhoud in Noord-Brabant. Het brengt belanghebbenden op het gebied van ondernemerschap, onderwijs en overheid bij elkaar.

Missie

Deze campus moet het onderwijs in de luchtvaart(onderhouds)techniek verbeteren. Door betere en meer structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in Midden-Brabant zijn er straks meer en beter gekwalificeerde luchtvaart(onderhouds)technici beschikbaar.

Rol Avans

Avans verzorgt de minor Aerospace Engineering & Maintenance. Dit is een introductie in de luchtvaartindustrie. Studenten bezoeken bedrijven, krijgen gastcolleges en werken aan opdrachten in multidisciplinaire teams. De minor zorgt onder andere voor een betere doorstroming van mbo naar hbo dankzij een doorlopende leerlijn met ROC Tilburg. Meer informatie vind je op de website van het project Aerospace Maintenance.