Projecten

Serious Game

Serious Game

De opdracht is om twee Brabantse gemeenten te helpen bij het zoeken naar geschikte oplossingen en het creëren van draagvlak voor het ‘gasloos’ maken van wijken. Bij deze immense opgave is de expertise van de bestuurskundige als ‘verbinder’ cruciaal. Samen met het werkveld gaan de studententeams gedurende drie ‘levels’ met deze uitdaging aan de slag, waarbij ze gaandeweg zoveel mogelijk punten proberen te scoren om uiteindelijk als winnaar van de Game uit de bus te komen.

Weerstand

“De Serious Game heb ik als lastig en leerzaam ervaren," vertelt Luka, derdejaarsstudent Bestuurskunde. "Op een leuke manier hebben we kennisgemaakt met factoren waarmee je te maken kunt krijgen in het bestuurskundige werkveld. Ik heb tijdens dit project vooral leren omgaan met weerstand en tegengestelde belangen. Zowel intern binnen het studententeam als extern met betrokken actoren. Wat mij betreft een belangrijke vaardigheid voor de ontwikkeling als bestuurskundige professional.”