Projecten

Onderzoek naar verzuim bij Decathlon

Onderzoek naar verzuim bij Decathlon

“Voor Decathlon heb ik een vraagstuk mogen onderzoeken met betrekking tot verzuim. Binnen Decathlon was er een hoog kortdurend verzuim, en het leek dat dit kwam doordat er geen of weinig structuur was door een omschakeling naar zelfsturende teams. Er was namelijk sprake van onduidelijkheid rondom de rol- en taakverdeling binnen de verschillende teams”

Kortdurend verzuim

“Ik heb in een groepje onderzocht wat precies de achtergrond was van het kortdurend verzuim en vooral hoe dit verminderd kon worden. Het was erg belangrijk om oorzaak en gevolg van elkaar te onderscheiden. Dit was soms nog lastig, maar door veel interviews en een enquête te houden zijn we er toch uit gekomen. We kwamen dankzij brainstormsessies tot creatieve oplossingen om de medewerkers te blijven motiveren om naar hun werk te gaan.”

Creatieve oplossingen

“Ik heb veel geleerd van dit project, namelijk over:

  • het verzuim zelf
  • creatief samenwerken, omdat dit leidt tot creatieve oplossingen
  • het duidelijk onderscheiden van oorzaak en gevolg.”