Schakel HRM-studenten in

Opdrachten uit de praktijk vormen de basis van ons onderwijs. Daarom zijn we blij met uw vraagstuk. Onze Human Resource Management-studenten gaan er graag mee aan de slag. Om te komen tot een gewenste oplossing, passend advies of geschikt product werken ze nauw samen met onze docenten.

Wanneer u een opdracht aanmeldt, bepalen we met een team van docenten of uw vraagstuk haalbaar is. We onderzoeken of de opdracht aansluit bij ons curriculum en in welk studiejaar de opdracht past. Na akkoord kunnen studenten zich opgeven via een motivatiebrief. Vervolgens gaat een selectie van studenten met uw opdracht aan de slag.

Lees de folder over het inzetten van studenten voor uw HRM-vraagstuk. 

Meld uw opdracht aan

Een opdracht geeft u aan ons door via het aanmeldformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie. Vragen over de werkwijze of over de voortgang stelt u per mail via info.HRM.Breda@avans.nl. Voor meer informatie belt u 088 - 525 85 06.

Over de HRM-opleiding in Breda

De praktijk vraagt om professionals die verantwoord handelen en kunnen omgaan met veranderingen. Die persoonlijk leiderschap tonen en sturing geven aan eigen handelen. Naast kennis en vaardigheden is deze professionele houding van groot belang. Wij spelen in op deze ontwikkelingen door studenten meteen vanaf het eerste jaar al met praktijkopdrachten, van zowel profit- als non-profitorganisaties, aan te slag te laten gaan.