Nieuws

In toenemende mate is er aandacht voor psychische mishandeling, waaronder intieme terreur, waarbij het niet-fysieke letsel niet direct en eenvoudig kenbaar is. Op maandag 19 december wordt over dit onderwerp een webinar georganiseerd. Hierin wordt specifiek ingegaan op de vraag waarom het belangrijk is dat de politie dit geweld serieus neemt.

webinar Expertiscentrum Veiligheid

Psychische mishandeling kan onder andere bestaan uit belaging, intimidatie, sociaal isoleren, vernedering, het beheersen en controleren van gedrag en het beperken van de toegang tot financiële middelen, werkgelegenheid, onderwijs of medische zorg. De gevolgen van psychisch geweld kunnen ernstig en van langdurige aard zijn: denk aan depressie, angst, complexe PTSS-klachten, verslavingen en eetstoornissen. Momenteel wordt er in beleid en politiek gedebatteerd over wenselijkheid en mogelijkheid om psychisch geweld expliciet strafbaar te stellen met als doel het ondersteunen van slachtoffers. 

Janine Janssen, die onderzoek doet op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties bij het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld, Avans Hogeschool, de Politieacademie en de Open Universiteit, vertelt allereerst over het belang van aandacht voor  psychisch geweld. Vervolgens gaat Nicole Jansen, projectleider programma Zorg en Veiligheid van de politie, in op de politiepraktijk.

Het webinar vindt plaats op 19 december van 10.00-11.30 uur.
Aan deelname van het webinar zijn geen kosten verbonden, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via deze link. 
Na aanmelding krijgt u enkele dagen voor het webinar de deelnamelink toegestuurd.