Nieuws

Een slachtoffer van huiselijk geweld, een gedetineerde, een gebruiker van nieuwe technologie, een burger die anders in het leven staat of een burger die te maken heeft met ondermijning. Veel verschillende burgers staan centraal tijdens het congres van het Expertisecentrum Veiligheid op donderdag 13 oktober, in de Week van de Veiligheid.

Bij ‘burgers’ kan het ook om een professional gaan of bijvoorbeeld om een buurtbewoner. Tijdens het congres vragen we ons af wie  de mensen zijn die wij centraal zetten in ons werk. En hoe we dat doen. Maar ook hoe jullie als experts dat aanpakken of daarmee omgaan.

In gesprek

We gaan deze editie van het congres aan de slag met het thema ‘de burger centraal’. We laten zien hoe wij vanuit het  Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool hiermee omgaan aan de hand van plenaire sessies verzorgt door lectoren en experts. Aan het eind van de ochtend gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen. In de middag staan er workshops en ronde tafelsessie op het programma waarbij we nog dieper ingaan op de inhoud van verschillende subthema’s.

Aanmelden

Op de eventwebsite staat het programma Hier vind je meer informatie over de inhoud, locatie en de sprekers. Ben je geïnteresseerd in het congres, meld je aan via de eventwebsite.