Nieuws

Vrijdag 16 september rijden er in heel Nederland minder bussen door een staking van het streekvervoer. Ondanks de staking gaan de onderwijsactiviteiten bij Avans Hogeschool gewoon door.

Op dit moment zijn de precieze gevolgen voor de busdienstregeling nog niet in te schatten. Pas op het laatste moment wordt duidelijk welke ritten uit gaan vallen door de staking. 

Alternatief vervoer

Het College van Bestuur adviseert studenten en medewerkers die normaal gesproken met de bus naar Avans komen, om alternatief vervoer te regelen of een andere oplossing te zoeken.
Adequate oplossing
Als lessen door de staking onverhoopt niet kunnen doorgaan, zorgen de opleidingen zelf voor adequate oplossingen. Studenten en medewerkers worden in dit geval door hun eigen opleiding hierover geïnformeerd.