Nieuws

De NS heeft aangekondigd dat er op dinsdag 30 augustus vrijwel geen treinen rijden in het hele land. Het College van Bestuur (CvB) van Avans Hogeschool heeft besloten dat de geplande onderwijs- en introductieactiviteiten op die dag wel doorgaan.

Eerder werd bekend dat er op woensdag 31 augustus een staking plaatsvindt. Ook op die dag zullen de onderwijs- en introductieactiviteiten gewoon plaatsvinden.

Hiermee komt het CvB tegemoet aan studenten en medewerkers die op beide dagen geen hinder ondervinden van de staking. Degenen die niet reizen met de trein, kunnen zoals gepland hun lessen volgen en deelnemen aan de introductieactiviteiten.

Alternatief vervoer

Het CvB adviseert studenten en medewerkers die normaal gesproken reizen met de NS om alternatief vervoer te regelen of een andere oplossing te zoeken.

Adequate oplossing

Als de lessen of introductieactiviteiten door de staking onverhoopt niet kunnen doorgaan, zorgen de opleidingen zelf voor adequate oplossingen. Studenten en medewerkers worden in dit geval door hun eigen opleiding hierover geïnformeerd.