Nieuws

Het wil maar niet boteren tussen overheid en burger. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe kunnen we mensen die soms anders in het leven staan toch bij de samenleving betrekken? Het lectoraat Mind the Gap richt zich op de kloof tussen overheid en burgers, daar waar die het grootst is: in de rafelranden van de samenleving. Henk Spies spreekt hier op 1 april over in zijn lectorale rede.

Professionals staan voor de uitdaging om dat wat mag en moet te verbinden aan dat wat kan en helpt. Dat is complex en zelden rechtlijnig. Bijvoorbeeld: een 19-jarige jongeman komt uit detentie maar heeft geen verblijfplaats en sociaal netwerk. Voor zijn detentie was hij ook zwervende, wat heeft geleid tot zijn delictgedrag. Dat zou nu opnieuw kunnen gebeuren. 

Maar volgens een andere professional is het precies omgekeerd: hij heeft in het verleden meerdere kansen gehad in diverse maatschappelijke opvangmogelijkheden, maar wilde zich niet houden aan afspraken, was regelmatig agressief en onvoorspelbaar. Zijn normoverschrijdend gedrag is niet het gevolg van een zwervend bestaan, maar de oorzaak. Beide redeneringen klinken plausibel en zijn te onderbouwen met wetenschappelijke kennis en inzichten. Maar hoe zit het in dit specifieke geval? Hoe komen we daar achter? 

Samen leren

Traditioneel onderzoek leidt tot aanpakken die gemiddeld genomen vaak werken, maar die in concrete gevallen ook vaak de plank misslaan. Dat leidt tot een permanent implementatieprobleem. Menselijke maat en rechtvaardigheid laten zich nou eenmaal niet in algoritmes en protocollen vangen. Professioneel handelen vraagt praktische wijsheid: een helder doel, goede vuistregels, improvisatievermogen, mensenkennis, en contexten kunnen lezen. 

Dat vraagt ervaring, uitwisseling, leren en onderzoeken door professionals zelf, samen met onderzoekers en docenten, trainers of coaches: co-creatie. Samen leren wat in concrete gevallen werkt en op basis daarvan betere vuistregels en handelingscompetenties ontwikkelen. Handelingsonderzoek vraagt, anders dan in meer traditioneel onderzoek, ook van onderzoekers praktische wijsheid en een experimenterende en lerende houding.

Lectorale rede

Het lectoraat Mind the Gap wil de komende jaren onderzoeksprojecten organiseren waarin professionals uit de praktijk samen met onderzoekers en docent-onderzoekers zulke praktische wijsheid ontwikkelen. In zijn lectorale rede gaat Henk Spies in op hoe we dit zouden kunnen doen.

Aanmelden

U bent van harte welkom om deze lectorale rede op vrijdag 1 april bij te wonen bij de Verkadefabriek te Den Bosch. Het programma duurt van 14.30 tot 18.00 uur. Aanmelden kan hier. Daar vindt u ook meer informatie over het programma, de sprekers en de locatie.