Nieuws

Stalking – in de wet belaging genoemd – is kort gezegd het hinderlijk volgen of lastig vallen van een slachtoffer. Stalking heeft een chronisch karakter en een grote impact op slachtoffers. In maart organiseren het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van Avans Hogeschool en de Politieacademie in samenwerking met het programma Zorg & Veiligheid van de politie 2 webinars over dit belangrijke onderwerp.

De webinars zijn interessant voor alle (aanstaande) professionals in de veiligheidszorg, die in hun werk te maken hebben met het fenomeen stalking. Ze vinden plaats op 10 en 28 maart.

Webinar 1: Plegers en slachtoffers van stalking

Donderdag 10 maart 2022, 11.00- 12.00 uur
Sprekers: Bianca Voerman, recherchepsycholoog bij de nationale politie en Rosalie Prins, gedragswetenschapper bij Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond. 

In dit webinar staan de plegers en slachtoffers van stalking centraal. Allereerst gaat Bianca Voerman in op de plegers van stalking. Waarom komen deze plegers tot hun daad en hoe wordt dit gedrag in stand gehouden? Rosalie Prins gaat vervolgens in op de kant van het slachtoffer. Zij vertelt eerst iets over de kaders waarbinnen Veilig Thuis op het gebied van stalking werkt, wat zij kunnen doen om de veiligheid van het slachtoffer te beschermen en naar welke risico’s gekeken wordt om de ernst van de situatie in te kunnen schatten. Daarna licht zij aan de hand van praktijkvoorbeelden toe welke impact stalking kan hebben op het leven van een slachtoffer en bespreekt zij de vuistregels voor slachtoffers van stalking. 

Webinar 2: De aanpak van stalking

Maandag 28 maart 2022, 11.00 – 12.00 uur
Sprekers: Lisanne Geerdink, operationeel expert basisteam Achterhoek-Oost en Chama Amaach, medewerker Veilig Thuis Noordoost Gelderland.

In dit webinar staat de netwerksamenwerking op het gebied van stalking centraal. Hoe werken de politie en Veilig Thuis samen in de aanpak van stalking? Welke taken hebben beide partijen en wat voor stappen worden er door hen gezet om dit gedrag te stoppen en escalatie te voorkomen? 

Beide webinars worden ingeleid door prof. dr. Janine Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie.

Aanmelden

We nodigen u van harte uit om bij deze webinars aanwezig te zijn via MS-Teams. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u vervolgens de deelnamelink. Aanmelden kan hier.