Nieuws

Op 24 november jl. organiseerde het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van het Expertisecentrum Veiligheid een webinar over daderschap en deelneming bij eergerelateerd geweld. Terugkijken en -luisteren van het webinar is vanaf nu mogelijk.

Bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale politie worden jaarlijks zo’n 500 complexe zaken op het gebied van eergerelateerd geweld neergelegd. In het debat over het bestraffen van geweld gepleegd uit naam van de familie wordt weinig aandacht besteed aan de betrokkenheid van verschillende familieleden bij dat geweld. Er is vooral aandacht voor degene die het geweld daadwerkelijk pleegt. Wat eergerelateerd geweld zo anders maakt dan veel vormen van huiselijk geweld, is dat het hier om een groepsconflict gaat in een extended family (het gezin plus opa’s, oma’s, ooms, tantes, (achter)neven en (achter)nichten). Die grote families spelen een rol bij het nemen van beslissingen om al dan niet geweld te plegen. In de praktijk zijn dan ook vaak meerdere mensen betrokken bij het plegen van strafbare feiten in naam van de familie-eer.

In het webinar stonden vragen centraal over het risico van de focus op slechts één verdachte bij eergerelateerd geweld en over de (on)mogelijkheden bij het vervolgen van ook anderen dan de materiële dader van geweld in eerconflicten. Ruim 200 professionals uit de veiligheidszorg - vanuit politie, Openbaar Ministerie en hulpverlening - hebben het webinar bijgewoond.

Niet in de gelegenheid geweest om het webinar bij te wonen, maar wel interesse in deze materie, bekijk dan onderstaande video. 


Over het onderwerp is onlangs ook een artikel verschenen in Proces - tijdschrift voor strafrechtspleging.