Nieuws

Avans Hogeschool krijgt samen met Fontys 1 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar circulaire transitie. Het gaat om een SPRONG-subsidie van Regieorgaan SIA op basis van het onderzoeksvoorstel ‘De Circulaire Sprong’. De SPRONG-subsidie is een grote investering in het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Avans Hogeschool: locatie Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Breda

Nederland staat voor een grote maatschappelijke opgave: een regeneratieve circulaire economie met 100% herbruikbare producten in 2050. Om dit doel te bereiken, moeten veel producten en processen anders worden vormgegeven. Zuid-Nederland is als innovatieve industriële regio hier goed voor georganiseerd. Het doel van De Circulaire Sprong is om een nieuw economisch verdienvermogen en maatschappelijke impact te ontsluiten in de regio. Daarmee wordt de basis gelegd voor een industriële circulaire transitie.

Living labs

Met de partners Brainport Smart District en Midpoint Brabant zijn de eerste 2 vraaggestuurde living labs, voor bouw/infra en textielketens, geïdentificeerd. In deze living labs worden circulaire innovaties en werkwijzen ontwikkeld en met andere regio’s vergeleken. Het uitgebreide netwerk van het consortium dat naast kernpartners Fontys Expertisecentrum Circulaire Technologie en Avans Expertisecentrum Sustainable Business bestaat uit betrokken organisaties uit de regio en hogescholen en universiteiten, dient hier als connector en katalysator. Aanverwante initiatieven, zoals het Urban Living Lab Breda, zijn op deze manier bij De Circulaire Sprong in beeld of aangehaakt. 

2 extra living labs, op het gebied van food en high-tech, worden in lijn met de regionale zwaartepunten door dit consortium ontwikkeld. Studenten, docenten en onderzoekers gaan samen met het bedrijfsleven hun circulaire vraagstukken onderzoeken. Alle onderzoeken steunen op een ingericht kwaliteitssysteem en borging. De impact van circulaire innovaties, inclusief methoden en nieuw circulair beleid, worden gestructureerd voor iedereen inzichtelijk.

SPRONG subsidie

Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep.